ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Zasady odpłatności za przedszkole

 

1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. (Paragraf 1 Uchwały Nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r).

2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w paragrafie 1 Uchwały Nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka stanowi 1 zł.

3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta i obejmuje zakup surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.

4. Opłata za wyżywienie w przedszkolu  płatna jest do dnia 20 każdego miesiąca za miniony miesiąc.

5. Opłata za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu rozliczana jest po zakończonym miesiącu. Każdy rodzic otrzyma dowód wpłaty z       wyznaczoną kwotą do zapłaty.

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się dziennej stawki żywieniowej począwszy od pierwszego dnia nieobecności.

Obecność dziecka jest sprawdzana codziennie przez nauczyciela w grupie, odnotowywana w dzienniku. Nauczyciel codziennie ilość obecnych dzieci w grupie podaje kucharce do godziny 8.30.