ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Zasady odpłatności za przedszkole

 

1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. (Paragraf 1 Uchwały Nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r).

2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w paragrafie 1 Uchwały Nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka stanowi 1 zł.

3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,60 zł i obejmuje zakup surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.

4. Ustalone opłaty wnosi się z góry za miesiąc.Każdy rodzic otrzyma dowód wpłaty z wyznaczoną kwotą do zapłaty – płaci najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. Kwota opłaty za usługi przedszkolne zostaje wyliczona w następujący sposób:
-ilość dni roboczych w miesiącu np. czerwcu 2018 r. 21 dni robocze x 7,6( za produkty żywieniowe do przygotowania czterech posiłków) = 159,60 zł;
Jeśli zapisaliście Państwo dziecko do godziny 16,00 płacicie za trzy godziny dziennie to jest 3,00 złote x 21 dni( np. w miesiącu czerwcu 2018 r.) = 63,00 złote.
Razem w miesiącu czerwcu zapłacicie Państwo kwotę: 159,60 zł +63,00 zł = 222,60 zł
W przypadku nieobecności dziecka opłata za zakup produktów do przygotowania posiłków za każdy dzień nieobecności będzie zwrócona w następnym miesiącu.
Obecność dziecka jest sprawdzana codziennie przez nauczyciela w grupie, odnotowywana w dzienniku.Nauczyciel codziennie ilość obecnych dzieci w grupie podaje kucharce do godziny 9.00.

Zasady odpłatności za przedszkole

1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. (Paragraf 1 Uchwały Nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r).

2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w paragrafie 1 Uchwały Nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka stanowi 1 zł.

3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,60 zł i obejmuje zakup surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.

4. Ustalone opłaty wnosi się z góry za miesiąc.Każdy rodzic otrzyma dowód wpłaty z wyznaczoną kwotą do zapłaty – płaci najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. Kwota opłaty za usługi przedszkolne zostaje wyliczona w następujący sposób:
-ilość dni roboczych w miesiącu np. czerwcu 2018 r. 21 dni robocze x 7,6( za produkty żywieniowe do przygotowania czterech posiłków) = 159,60 zł;
Jeśli zapisaliście Państwo dziecko do godziny 16,00 płacicie za trzy godziny dziennie to jest 3,00 złote x 21 dni( np. w miesiącu czerwcu 2018 r.) = 63,00 złote.
Razem w miesiącu czerwcu zapłacicie Państwo kwotę: 159,60 zł +63,00 zł = 222,60 zł
W przypadku nieobecności dziecka opłata za zakup produktów do przygotowania posiłków za każdy dzień nieobecności będzie zwrócona w następnym miesiącu.
Obecność dziecka jest sprawdzana codziennie przez nauczyciela w grupie, odnotowywana w dzienniku.Nauczyciel codziennie ilość obecnych dzieci w grupie podaje kucharce do godziny 9.00.