ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU


6.00 – 8.30 
schodzenie się dzieci,
praca indywidualna z dzieckiem,
zabawy tematyczne w małych zespołach,
zabawy ruchowe z elementami gimnastyki,

8.30 – 9.00 
śniadanie, czynności samoobsługowe 

 

9.00 – 11.30
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone

przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka

w różnych sferach rozwojowych,

pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki,

imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe,


11.30 –12.00 
obiad, czynności samoobsługowe,

12.00 – 14.00 
czas relaksu, cichej zabawy, pracy indywidualnej,
tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych
sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej,
ruchowej i werbalnej dzieci,

14.00 – 14.30 
podwieczorek, czynności samoobsługowe,

14.30 – 17.00 
odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki, bajek, 
zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne,
zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie 
(dostosowane do aktualnej pogody i pory roku)
praca zindywidualizowana z dzieckiem zdolnym,
bądź z trudnościami.