ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Wyprawka

Wszelkie sprawy organizacyjne ( wyprawki dla dzieci ) zostaną ustalone z nauczycielkami poszczególnych grup podczas pierwszego zebrania z rodzicami