ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki

Miasto Ostrołęka wraz z KLS Partners Sp. z. o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)

 

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie m. Ostrołęka przez utworzenie 70 miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie dwóch publicznych przedszkoli miejskich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ( DzN ) , realizacje zajęć dodatkowych dla 234 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dla 27 DzN oraz podniesienie kompetencji kwalifikacji zawodowych 18 nauczycielek wychowania przedszkolnego w okresie 01.03.2020 – 31.08.2021.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 968 200,70 PLN